VNPT Hải Phòng | Website chính thống của VNPT Hải Phòng

Thanh toán cước

Thực hiện chủ trương định hướng của Chính Phủ về việc đẩy mạnh giao dịch thanh toán hóa đơn điện tử, hạn chế giao dịch thanh toán tiền mặt nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm đa dạng, giảm thiểu rủi ro phát sinh trong quá trình quản lí tiền mặt khi thu cước tại địa chỉ Khách hàng. Nay chúng tôi mong muốn và khuyến nghị Qúy khách sử dụng thanh toán trực tuyến và trả trước cước viễn thông.

Hướng dẫn thanh toán trực tuyến xem chi tiết: Tại đây